Gyermeke óvodai elhelyezésében a szándék döntsön, ne a kényszer!

A gyermekek óvodáskorba lépésével nagy teher esik le a szülők válláról. Az óvodai nevelés olyan intenzív tanulási és gondozási időszak, melyben a nevelés kötelezettségeit a család és az óvópedagógusok közösen végzik el. Megszűnik (ha nem is teljesen, de nagy mértékben) a család nevelői szerepének hegemóniája, és a gyermek gondozása, tanítása külső szakemberek pedagógiai módszereivel dúsul, ez a kapcsolat pedig a kölcsönös bizalmon kell, hogy alapuljon.

Nem mindegy, hogy kire bízza gyermekét abban a három évben, mely a teljes későbbi iskolázási folyamatot megalapozza, és az sem mindegy, hogy annak a három évnek (mely a fejlődéslélektanban kiemelt periódusnak tekinthető) a során a gyermek személyiségében történő változások milyen közegben mennek végbe.

Az állami óvodák közül – bár rengeteg a jó intézmény – nem mindegyik tudja megfelelően garantálni a gyermek fejlődéséhez szükséges hátteret. Ezért dönt egyre több szülő amellett, hogy magánóvodába íratja gyermekét, bízva a nevelés magasabb színvonalában.

Bízza tapasztalt szakembereinkre gyermeke óvodai nevelését, válassza XIII. kerületi magánóvodánkat!

miert-valassza-ovodankat

Intenzív iskola-előkészítés

Sportba, játékba, integrált tanulás

Célunk, hogy a gyerekek és a szülők egyaránt felkészüljenek az átmenetre. Rengeteg játékkal, mozgással fejlesztjük a gyerekek meglévő képességeit.
Bővebben ›››
Magánóvodánkban kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy valamennyi sport és képzés a gyermeki létnek és kornak megfelelően játékos formában történjék.
Bővebben ›››

Mindennapi beszédcentrikus angol

EU komform, biztonságos játszóterek

Óvodánk kiemelkedően nagy hangsúlyt fektet az angol nyelv oktatására. Célunk, hogy a gyerekek elsajátítsák a nyelv dallamát és egy jól hasznosítható alapszókincsre tegyenek szert. Bővebben ››› A nyári, kora őszi időszakokban elsősorban kirándulásokat és egyéb szabadtéri programokat szervezünk a Margitszigeten és külső helyszíneken.
Bővebben ›››

Kor szerint külön csoportok

Számtalan külön program

A készségek optimális fejlesztése érdekében óvodánk kis (3-4 évesek), középső (4-5 évesek) és nagycsoporttal működik. Bővebben ››› Magánóvodánk a gyermekek szórakoztatása és tanítása érdekében rendszeresen programokat szervez részükre. Bővebben ›››

Több tízezer m2 forgalommentes tér

Kis létszámú gyerekcsoportok

A Margitsziget ma a főváros egyik legnagyobb közparkja, egyben Európa egyik legszebb dendrológiai parkja is. Természetvédelmi oltalom alatt álló, az autóforgalom elől elzárt terület. Bővebben ››› A kis létszámú óvodai csoportok biztosítják, hogy minden óvodásra kellő idő és figyelem jusson. Ez személyre szabott tanítási módszereket, hatékonyabb fejlődést tesz lehetővé. Bővebben ›››

Óvodai egészségnevelési koordináció

Folyamatos orvosi felügyelet

Óvodánk kiemelkedő teret szentel az egészségnek, mint alapértéknek az elfogadására, az egészségmegőrzés igényének a felkeltésére, az egészségkárosító szokások-szenvedélyek kialakulásának megelőzésére. Bővebben ››› Magánóvodánkban rendszeresen, hetente két alkalommal délelőtti orvosi ellenőrzés van, a hétfői és szerdai napokon. Szülői kérésére vagy óvónőink észrevétele alapján a doktor néni megvizsgálja a gyermeket, és eldönti, mehet-e vízbe, esetleg szakorvoshoz küldi „kis betegeinket”. Bővebben ›››
Miért pont a mi magánóvodánkat válassza?

Miért pont a mi magánóvodánkat válassza?