• 06-30 940-87-27 • 06 1 450-42-25 Kaczander Ágnes

Nagycsoport

Csoportunkban naponta két foglalkozást tartunk, melyek kötött és kötetlen formában szerepelnek.

Kötetlen:

 • játékba integrált fejlesztés
 • mese-vers – rajzolás
 • festés
 • kézimunka

Kötött:

 • mozgás
 • ének-zene
 • úszás
 • zenés torna
 • jég- és görkorcsolya
 • külső világ megismerése
 • fejlesztő torna
 • ismerkedés a vízilabdával

Foglalkozások időtartama az év elején még 30-35 perc, év vége felé 40 percre bővülnek, mellyel igazodunk az iskolai tanórák időrendjéhez. Csoportunkban a gyermekeink nem igénylik a délutáni alvást, ezért a szabadidő eltöltéséhez változatos mozgásos sporttevékenységet kínálunk (karate, tenisz, korcsolya, görkorcsolya). Általában szerdánként kulturális programokon veszünk részt (cirkusz, mozi, színház, múzeum és kiállítások). A kötött foglalkozások alapelve a játékosság, az élményt adó, oldott légkörben való cselekvés. 5-7 évesek esetében követelménynek tartjuk a csoporthelyzetekben kialakult önfegyelmet, szándékos figyelmet, kitartást, a feladattudatot, feladattartást, az iskola megkezdéséhez szükséges magatartás erősítését.

Az iskolaérettségnek, az iskolai életre való felkészültségnek testi, lelki és szociális kritériumai vannak, melyek közül egyik sem hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai munkához. Azoknál a gyermekeknél, akiknél bizonyos okok miatt nem alakulnak ki az iskolába lépés feltételei, azoknak egyéni fejlődésre, fejlesztésre koncentráló tanulási tevékenységet szervezünk, azonos anyaggal, az egyénre szabott feladatokkal, módszerekkel (mozgásos, logikai, fejlesztőjátékok segítségével). A kiemelkedő képességgel rendelkező gyermekek számára segítséget nyújtunk tehetségük kibontakozására, differenciált egyéni bánásmód alkalmazásával.

Nagy hangsúlyt fektetünk az önállóságra, szociális érettségre. A szociálisan érett gyermek egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését, feladattudata kialakulóban van, és ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg. Kitartásának, munkatempójának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet.

Azok a gyermekek, akik nem felelnek meg az iskolaérettségi kritériumoknak, még egy évet tölthetnek el magánóvodánkban.

Iskola előkészítés a magánóvodában

A foglalkozások célja, hogy a gyerekek és a szülők egyaránt felkészüljenek az átmenetre. Rengeteg játékkal, mozgással, sok eszközhasználattal szeretném fejleszteni a gyerekek meglévő képességeit. Az általam tervezett foglalkozások egymásra épülnek. Olyan készségekkel ruházzák fel a gyerekeket, melyek birtokában magabiztosan léphetik majd át bármelyik iskola kapuját.

Mit fejlesztünk a feladatokkal?

 • szem-kéz koordinációt
 • finom-motorikát
 • vizuális alak-háttér felismerést
 • vizuális differenciálást
 • auditív alak-háttér ismeretet
 • auditív differenciálást
 • szeriális emlékezetet
 • verbális képességeket
 • gondolkodást
 • feladattudatot

A játék nem csak játék! Magánóvodánk óvodapedagógusai kellő szakértelemmel az iskola-érettség kritériumait, illetve az ennek eléréséhez szükséges játékos felkészítés módját összegyűjtve dolgozták ki a nevelési programmal összhangban az iskolai felkészítő programot. A felkészítő program célja az iskolai érettséget meghatározó képességek, készségek és jártasságok szintjének felmérése, fejlesztése, valamint az esetleges tanulási zavar megelőzése, kiszűrése, és korrigálása.

Nagycsoportos korban, az iskolába lépés előtt sok szülőben felmerül a kérdés: Elég értett-e a gyermeke az iskolai terhelésre? (testileg, szellemileg, és lelkileg is) Képes lesz-e alkalmazkodni az új szabályokhoz, elvárásokhoz? Az Úszó Pingvin Magánóvoda e körben is személyre szabottan segíti a magánóvodások szüleit a megfelelő döntésben. Az iskolaérettségről bővebben.

Az órákon fejlesztjük, erősítjük azokat a képességeket, amelyek az első osztály sikeres, zökkenőmentes kezdéséhez szükségesek. Ilyenek például a látási, hallási emlékezet, és figyelem a megkülönböztető képesség, a szem-kéz, szem-láb koordináció, a téri tájékozódás, az oldaliság (bal-jobb) megkülönböztetése, a feladattudat, feladattartás, monotónia tűrés, a türelem.
Az óvódás életkorban a gyermekek legfontosabb tevékenysége a játék. Azonban nemcsak a spontán, hanem a kezdeményezett játéktevékenység is rendkívül fejlesztő hatású, ezért magánóvodánk játékba ágyazottan, – az életkori sajátosságok figyelembevételével- olyan tevékenységeket szervez az iskola előkészítés során a gyermekek számára, amely közben a fenti képességek alakulnak, differenciálódnak, finomodnak.

Így a gyermek “csak” játszik, nem érzi nehéznek az itt kapott feladatokat, mert azt kis erőfeszítéssel, de sikeresen meg tudja oldani. A siker pedig újabb feladatok megoldására sarkallja. A mozgás és a gondolkodás itt egyaránt harmonikusan fejlődik, és ha siker koronázza a tevékenységét, a lelke is helyre kerül.

Iskolaérettség

Mindenki számára izgalmas, ugyanakkor nehéz feladat ez. A szülőnek felelősen –gyermeke helyett- döntenie kell egy olyan kérdésben, mely komolyan befolyásolja gyermeke életét. Milyen iskolát válasszon a szülő? Mit vegyen figyelembe? Hogyan tud a legtöbbet segíteni gyermekének? Az Úszó Pingvin Magánóvoda e körben is személyre szabottan segíti a magánóvodások szüleit a döntésben.

Mit jelent az iskolakezdés gyermekünk számára?

Életformaváltást, új kihívásokat, nagyobb terhelést. A viszonylagos szabadságot biztosító, játékos óvodai foglakozásokat felváltja az oktatás. Az iskolai időbeosztás nem, vagy csak ritkán van tekintettel a kicsik fáradékonyságára, nem úgy és akkor biztosít számukra pihenést, kilépést egy fárasztó helyzetből, ahogy az ő ritmusuk megkívánná. Nagyon komoly jelentősége van annak, hogy a gyermek érdeklődjön az iskola iránt, készüljön, legyenek kérdései. Ezt azonban semmiképpen nem szabad sürgetni. Rá kell bízni a gyermek természetes kíváncsiságára, az új élethelyzettel kapcsolatos izgatott várakozására. Ha sokszor és sokat erőltetjük a gondolatot, akkor óhatatlanul szorongást válthatunk ki benne. Nagyon fontos, hogy ha gyermekünk az iskoláról kérdez, akkor mindenképpen igazat mondjunk neki. Ne fessünk egyoldalúan rózsás képet az iskoláról, hanem meséljük el neki mi vár rá, a jót is, a nehezet is.

Milyen képességeket, készségeket vegyünk figyelembe az iskolaérettség eldöntésénél?

Az iskolába menő gyermekre jellemző, hogy szívesen hallgat mesét, kérdéseket tesz fel, ő maga is mesél. Élvezi a játékot. A szabályjátékokban betartja a szabályokat, ez már természetes számára. Szívesen játszik egyre bonyolultabb alak-forma egyeztetést igénylő kirakó játékokkal (pl.: puzzle). Rajzaiban egyre inkább megjelenik az önálló ábrázolás, akár adott témában, akár saját fantáziára bízva. El tudja mesélni, hogy mit rajzolt. A megkülönböztető képessége biztosan működik, bonyolultabb ábrákat is meg tud különböztetni egymástól. Továbbá a sikeres tanulás egyik záloga a vizuális emlékezet megfelelő szintje is. Hallási figyelme, emlékezete az olvasástanulás elengedhetetlen feltétele. Ezek mellett a figyelem, a kitartás, a feladattudat és a feladatok iránti érdeklődés is fontos. E területeket az Úszó Pingvin Magánóvoda óvodapedagógusai és sportoktatói folyamatosan mérik és kontrollálják, így a szülői kérdésekre mindenkor megfelelő és határozott véleményt tudnak alkotni, ajánlással segítik a megalapozott döntést.

Mára ugyanakkor az is egyértelmű trend, hogy kevés gyermeket visznek el 6 éves korában a szülei iskolába. Ez egyúttal egy önmagát gerjesztő folyamat is, hiszen ha egy gyermek -legyen akármilyen okos és jól fejlett is- 6 évesen összekerül a 7 évesekkel szinte kivétel nélkül hátrányban fogja magát érezni. Ez persze nem véletlen. A gyermekkorban egy év alatt hihetetlen testi és/vagy szellemi változáson képes átmenni gyermekünk. Éppen ezért minden esetben egyénre szabottan, a gyermek magánóvodánk által dokumentált fejlődési görbéjének vizsgálata mellett kell dönteni az iskoláztatás kérdésről. Ehhez természetesen munkatársaink mindennemű segítséget megadnak.

Milyen iskolát válasszunk gyermekünknek?

A javaslatunk az, hogy ne egy adott iskolához ragaszkodjunk (nyilván bizonyos okokból kifolyólag), hanem igyekezzünk a gyermekünkhöz leginkább illő szemléletet, pedagógust megkeresni. Döntő fontosságú, hogy a gyermekkel az első néhány iskolás évében közvetlenül foglakozó pedagógusok hogyan, milyen eszközökkel foglalkoznak vele, hogyan irányítják értelmi és pszichés fejlődését, mennyi türelemmel és megértéssel kezelik a felmerülő problémákat. Magánóvodánk szelleméhez igazodóan fontosnak tartjuk, hogy a gyermeknek legyen lehetőssége valamilyen sportot űznie, mely jótékonyan hat a tanulmányi fejlődésére is. Legyünk tudatában, hogy elsősorban gyermekünk szempontjai alapján érdemes választanunk, a teljesítmény-centrikus felnőtt meggondolásokat e folyamatban érdemes egy picit a háttérbe szorítani. Ahhoz, hogy megtaláljuk a megfelelő helyet – bármennyire is időigényes és fárasztó – több iskolát is meg kell nézni. Kérdéseket kell feltenni. Meg kell látogatni az iskolákat a nyílt napokon, ha van ilyen. El kell beszélgetni gyermekünk leendő tanítójával. Meg kell néznünk, hogy hogyan néznek ki a tantermek, mennyire színes, játékra inspiráló a környezet. Ha tévedtünk, és utólag kiderül, hogy a választott iskola mégsem felel meg gyermekünk számára, akkor legyen bátorságunk minél előbb váltani, másikat keresni, mielőtt komoly lelki törést okoz neki a nem megfelelő környezet.

A beiskolázáshoz az Úszó Pingvin Magánóvoda több iskolai intézménnyel kapcsolatban áll, melyek felvételi és tanulmányi rendjét, pedagógiai programját ismerjük és amelyekről folyamatos egyénre szabott tájékoztatást nyújtunk!

Nagycsoportos foglalkozások a magánóvodában
Nagycsoportos foglalkozások a magánóvodában