• 06-30 940-87-27 • 06 1 450-42-25 Kaczander Ágnes

Céljaink

A magánóvoda céljai

  • A gyermekek egészséges életmódban és környezetben, pszichoszomatikus egységben nőjenek fel. Egyensúlyban legyen a test szellemi és fizikai felépítése és fejlődése.
  • Az iskolára való minél tökéletesebb felkészítés mellett kihasználjuk a sport nevelő hatását is. Ezáltal a gyermekek megtanulják a rendszerességet, fegyelmet, teljesítményorientáltságot, mozgáskultúrájuk fejlődik.
  • Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk olyan családias légkört biztosítani, amelyben a gyermekek jól érzik magukat.

Ezen tájékoztató azt a célt hivatott szolgálni, hogy a szülők pontos információkat kapjanak a tanév menetével kapcsolatban, valamint, hogy az óvoda vezetése és óvónői kara világossá és egyértelművé tegye magánóvodánk működését, felépítését és az elvárásokat a szülők előtt is.

A magánóvoda alapvetően két csoporttal működik

  • kis-középső és
  • nagy-középső csoporttal

Mindkét csoporttal az egyéb segítők és sportoktatók mellett további két-két szakképzett óvónő foglalkozik. A csoportok a foglalkozások idejére két részre vannak osztva. A kis-középső csoportban a 3 illetve a 4 évesekre, foglalkozásuk kb. 25 perc. A nagy-középső csoportban az 5 évesekre, akiknek 35 perc a napi tanulási idejük, és az iskolai előkészítős gyerekre, akik 6 évesek. Ezek a gyerekek naponta 2 foglalkozáson vesznek részt, időtartamuk 30 és 34 perc.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekekben felkeltsük az érdeklődést az idegen nyelvek iránt. Ezért a szülők a német, illetve angol nyelvek között választhatnak.

Nyelvtanulás

Heti két alkalommal van óvodai foglalkozás szintű nyelvtanulás, de alapvetően a mindennapi életben az egyes élethelyzetekhez és a sportokhoz igazodva gyakoroltatjuk a gyermekekkel, az idegen nyelvet (pl. étkezés közben, öltözködésnél, játéknál, tornánál, énekkel, stb.) mely így sokkal jobban rögzül a gyermekekben és formája is játékosabb, kevésbé megterhelő.

Természetesen a nyelvtanulás a gyermekek életkorához és ezáltal értelmi fejlettségükhöz igazodva a nevelési programunkban meghatározott gyermek nyelvoktatási rendszer szerint történik.

A magánóvoda céljai
A magánóvoda céljai