• 06-30 940-87-27 • 06 1 450-42-25 Kaczander Ágnes

Egészség

Az Úszó Pingvin Magánóvoda kiemelkedő szerepet biztosít a gyermekek egészségének és az egészséges életre nevelésüknek. Mindezt a napi rendszerességgel végzet sportfoglalkozásokon -, a rendszeres orvosi felügyeleten-, a sok szabadtéri programon-, valamint az egészséges és jó minőségű ételeken keresztül biztosítjuk növendékeink számára.

Alapvető célunk, hogy a magánóvodánkba járó gyermekek a rendszeres sporttevékenységeken keresztül az egészségen túl, önismeretet és önkontrollt tanuljanak valamint a sikerélményeiken keresztül egészséges önbizalomra tegyenek szert. Már kisgyermeki korban törekszünk az egészségnek, mint alapértéknek az elfogadtatására, az egészségmegőrzés igényének a felkeltésére és az egészségkárosító szokások-szenvedélyek kialakulásának megelőzésére. Intézményünk pedagógusai, sport szakedzői e tudást természetesen a gyermeki lét életkori sajátosságaihoz igazodó módon, játékos formában szinte észrevétlenül adják át ovisaink részére.

Magánóvodánk sporttal kombinált nevelési programja egyedülálló az egész országban. A különféle napi rendszerességgel végzett sportokba és a játékba integrált tanulással biztosítjuk a folyamatos és tudatos egészséges életre-, életmódra történő nevelést a gyermekek számára.

Az Úszó Pingvin Magánóvoda a gyermekkori egészségfejlesztés alapvető színtere, mely fejlesztés-nevelés során:

  • A mindennapos egészségfejlesztő mozgás lehetőségét alapfeltételként biztosítjuk az intézményünkbe járó gyermekek számára
  • Az egészségfejlesztési tartalmak közvetítése folyamatos és rendszeres, mely a fejlesztési tervbe integrált módon történik;
  • Magánóvodánk minőségbiztosítási rendszerébe és nevelési programja beépülnek az egészségfejlesztési szempontok is;
  • Létrehoztuk az óvodai egészségnevelési koordinációt: ennek során a pedagógusok, a szakedzők, az orvos, szükség esetén pszichológus és gyógypedagógus a gyermek érdekében együttműködve biztosítja az egészségfejlesztést.

Fejlesztési cél: a személyiségfejlesztés mentálhigiénés alapjainak kimunkálása, az egészséges életvitel igényének kialakítása-fejlesztése; a testi-lelki egészség összefüggéseinek tudati összekapcsolása és megalapozása; a sporton keresztül az önismeret-önkontroll-önbizalom kialakítása; az egészséges táplálkozásra történő nevelés alapjainak lerakása; a sportokon keresztül a mozgás szerepének megvilágítása az egészségmegőrzésében és az egészségkárosító szenvedélyek kialakulásának megelőzésében.

Az Úszó Pingvin Magánóvoda a gyermekek egészséges életre nevelése során számos egészségfejlesztő-nevelő program esszenciáját alkalmazza. (CHEF Program: Egészséged testben, lélekben; Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek; EGÉSZséges ÉLET: komplex egészségfejlesztés- egészségfejlesztési program). Pedagógusaink az Egészségvirág egészségnevelési program keretében fejlesztik tudásukat.

Egészséges életre nevelés óvodás korban
Egészséges életre nevelés óvodás korban