• 06-30 940-87-27 • 06 1 450-42-25 Kaczander Ágnes

Angol

Az Úszó Pingvin Óvoda kiemelkedő hangsúlyt fektet az angol nyelv beszéd centrikus oktatására. Célunk, hogy a gyerekek elsajátítsák a nyelv dallamát, és biztos tudásként szert tegyenek egy jól hasznosítható alapszókincsre, melyre az iskolában könnyedén tovább lehet építkezni.

Az nevelési év során megszervezésre kerülő magánóvodai bemutatókon angol nyelvű produkciók is láthatóak/hallhatóak a gyermekektől. Adja meg gyermekének a behozhatatlan előnyt, az idegen nyelv ismeretét!

Give your child a head start!

Nem lehet elég korán kezdeni! Tematikus rendszerben dolgozunk, korcsoportra bontva és hetente más-más témakört járunk körül, mint például a dinók, egészséges étkezés, közlekedési eszközök, munkakörök, sportok, stb.. Tapasztalataink szerint az óvodás korosztály ebben az életkorban nagyon jól “tanítható”. A gyerekek nyitottak, könnyen elfogadják a tanult nyelv szabályait, minimális erőfeszítéssel sajátítják el a nyelvet. Gyerekeink nagy része kéttannyelvű iskolákban tanul tovább.

Az oktatásban lapvetően kétféle módszert alkalmazunk:

  1. Kötött foglalkozások keretén belül, szaktanár tart játékos angolórát,
  2. illetve a gyerekek napjába integrálva, a napi rutin részévé tesszük a nyelvet. Színek, gyümölcsök megnevezése, egyszerűbb felszólítások, (pl: mosd meg a kezed, ülj le az asztalhoz, stb.)

mindezeket segítjük:

  • Zenével-énekkel: hogy gyermeke hangképzése, ritmusérzéke, hanglejtése, hangképzése fejlődhessen
  • Mozgással: hogy gyermekének agya mindkét féltekéjét egyszerre használhassa és ezáltal több érzékszerv bevonásával észrevétlenül sajátíthassa el a nyelvet
  • Kézműves tevékenységgel: hogy az életből ellesett helyzetekben automatikusan tudják használni a nyelvet.
  • Bábokkal, szemléltető eszközökkel, hogy a képvilághoz is köthesse az idegen nyelvi hangvilágot is.

A nyelvtanulás hatására a gyermekek hangképzése, intonációja, a nyelvvel való barátsága elveszíthetetlen lesz. Az idegen nyelvi fejlesztés kisgyermekkorban az anyanyelv elsajátításához hasonló, nem tudatos folyamat, fő célja a nyelvhasználat, nem pedig a helyes, nyelvtanilag is pontos kifejezés. A korai nyelvfejlesztés előnyös gyermekünk későbbi boldogulása során is.

Van-e értelme ilyen korán?

A hetvenes évektől végzett kutatások bizonyítják, hogy a kétnyelvűség általános emberi tulajdonság, agyunk lehetséges és különleges állapota. Az emberi agyban végtelen hely áll rendelkezésre nyelvek számára. Az egyik nyelvből megtanult szavak nem szorítják ki a másik nyelv szavait. “- tájékoztat Dr. Kovács Judit docens, korai nyelvoktatási és kétnyelvűségi szakértő.

“Sőt, a kétnyelvű gyermekek vizsgálata során kiderült, hogy azok, akik több nyelvet használnak, nem csupán nyelvi készségeiket tekintve fejlettebbek egynyelvű társaiknál. Ha a gyermek korán megtapasztalja, hogy egy fogalomra több szóval, kifejezéssel is utalhat (asztal – table), gondolkodása rugalmasabb, asszociatívabb jellegű lesz. Változatosabb tanulási stratégiákat alkotnak, több csatornát használnak, ezáltal célirányosabbak is lesznek. A korán elsajátított idegen nyelv révén a gyermek kulturális horizontja is tágul és minden bizonnyal pozitív kép alakul ki benne mind a nyelv, mind az azt beszélők iránt.”

Angol tanulás óvodás korban
Angol tanulás óvodás korban

Hogy egyetlen gyermeknek se okozzon nehézséget a nyelvtanulás!

Ha belegondolunk, gyermekeink ma már születésüktől fogva angolt tanulnak, kezdve azzal, amikor már kicsi korukban szüleik telefonját nyomkodva megismerik a „play” gombot, egészen addig, amíg megtalálják rajta az angol utasítással ellátott játékokat. Ha már ilyen korán megtapasztalják, hogy angol folyik majdhogynem a cumisüvegből is, miért ne taníthatnánk meg a gyermekeket kiskortól, akár már az óvodában angol nyelvre, hogy tudják mi mit jelent? Az ilyesfajta tanulásban rendkívül nagy segítségünkre lehet például egy angol magánóvoda.

A korai, játékos, óvodai angol nyelvtanulással az iskolába kerülve a gyermek magabiztosan, nagyobb kedvvel jár az angol órákra, hiszen könnyebbséget jelenthet majd neki, hogy már van egy alap szókincse, alap nyelvtan ismerete. Összegezve tehát mindenképpen előny óvodás korban, játékosan elsajátítva angolt tanulni, akár egy angol óvoda segítségével, hiszen szórakoztató és hasznos, leendő iskolai óráin pedig kifejezetten előnyt fog jelenteni.

Nálunk – az angol magánóvoda segítségével – pontosan erre van lehetősége Önnek és gyermekének! Győződjön meg róla, látogasson el hozzánk!

Angol tanulás
Angol tanulás

Magánóvoda: játék és tanulás

Kicsi korban a gyermekek mozgása még koordinálatlan, beszédük sem tökéletes és még sok mindenről nincs kialakult képük, megvan viszont az a képességük, hogy képesek gyorsan megtanulni és elsajátítani dolgokat.

Éppen ezét érdemes minél több készség elsajátítását már óvodás korban elkezdeni egy jó magánóvoda segítségével, így például az idegen nyelv tanulást vagy akár az olvasást is. Mindkettő korai elsajátításával komoly előnyre tehet szert a gyermek a későbbiekben.

Már csak az a kérdés, hogyan kössük le a kicsik figyelmét és bírjuk rá őket a tanulásra. A kulcsszó a játék. A játékos tanulás útján szerzett ismeretek jobban és gyorsabban beépülnek a gyermek memóriájába, hiszen örömmel sajátítja el őket és nem kötelező dologként éli meg. A játéknak nagy szerepe van abban is, hogy a gyermekek újra és újra önként üljenek le tanulni a többiekkel.

Magánóvodánkban az Ön gyermeke is játszva megtanulhat angolul és különböző készségfejlesztő játékok segítségével teljesítheti ki képességeit. Válassza angol magánóvodánkat, és adja meg gyermekének mindazt, ami egy boldog, sikerekben gazdag élet alapja!

Játék és tanulás a magánóvodában
Játék és tanulás a magánóvodában

Érdemes korán megalapozni gyermekünk jövőjét!

Mint az köztudott a gyermekek fogékonyak mindre, ami a közvetlen környezetükben éri őket. Pontosan ezt kihasználva érdemes már kisebb korukban megalapozni azt a tudást, amire a későbbi életük során biztosan szükségük lesz. Egy angol óvoda remek eszköz lehet a nyelvtudás és az általánosságban vett nyelvérzék fejlesztésére.

Az angol nyelv manapság mindennek az alapja, és a különböző állásajánlatok között több olyan hirdetéssel találkozhatunk, ami megköveteli az angoltudást, mint ami nem. Tehát, ha minél korábban elkezdjük gyermekünk angol nyelvre való taníttatását, azzal nagyban hozzájárulhatunk jövőbeni sikereihez. Továbbá a nyelvtanulásnak kedvező hatásai vannak a gondolkozás fejlesztésére, ami ebben a korai fejlődési szakaszban mindenképp remek alapot ad a későbbi tanuláshoz, bármilyen témakörben.

Ha egy olyan angol óvodára van szüksége, ahol gyermeke játszva sajátíthatja el ennek a szép és hasznos nyelvnek az alapjait, akkor ne keressen tovább, mi vagyunk a tökéletes választás az Ön számára! Angol óvodánkban kizárólag szakképzett és tapasztalt szakemberek foglalkoznak a gyermekekkel, tehát az eredmény garantált!

Játék és tanulás a magánóvodában
Játék és tanulás a magánóvodában